Programy

Programy představují speciální kategorii služeb v oblasti sebe-poznávání a sebe-rozvoje.

Jsou zaměřeny na individuální a aktivní práci s jednotlivcem nebo malou skupinkou.

Obsah programu vytváříme společně podle vašich aktuálních  potřeb a zájmů, a tomu přizpůsobujeme potřebný čas.

Programy se skládají z prvků terapie, relaxace, meditačních technik, pohybu. K práci je využíváno několik metod – koučování, rozhovor, náhled na sebe pomocí symbolických obrazů  a barev ...

Cílem programů je dosažení změny -  zafixování nových náhledů a poznatků, nalezení nových řešení a cílů, upevnění sebevědomí, odstranění bariér.

Můžete si vybrat mezi programy individuálními, relaxačními nebo rozvojovými.        Fotografie: Lenka Kurovská

Aktuálně:

Setkání s vlastní osobností - umím se ocenit?

16. 4. 2015

seminář

9:00 - 17:00, sobota

Specifická metoda sebepoznávání prostřednictvím utvoření vlastního symbolického sebeobrazu

Více: