Marie Dvořáková - lektorka, konzultantka

Specializace: komunikační dovednosti, sebepoznávání a osobnostní rozvoj, podpora  v procesu osobních i pracovních změn – poradenství

 

Zaměření seminářů: umění komunikace, životní změny, relaxační a zážitkové programy, sebepoznávání

 

Pracovní profil:  13 let v oblasti personalistiky ve společnosti Vodní stavby, a.s., 8 let  jako vedoucí oddělení lidských zdrojů v CAC Leasing, a.s., zároveň jako vedoucí manažer CAC Akademie, 6 let vzdělávání dospělých a poradenství

 

Metody práce: interaktivní a zážitkové semináře, workshopy, kurzy, používání netradičních pracovních pomůcek – psychologie barev a jejich využití v pohledu na sebe, symbolické obrazy, bylinné esence

 

Studium: Universita J.A. Komenského, obor vzdělávání dospělých, ukončeno v září 2012. Absolventka gymnázia a sociálně právní školy.

 

Odborné kurzy: 3 stupně manažerského vzdělávání a další rozvojové kurzy, 2-letý psychologický kurz, 5- ti stupňový cyklus psychologie barev.