O činnosti

Nosné činnosti: 

Poznávání sebe, získávání nových znalostí a dovedností, řešení životních zlomů je pro mnoho z nás spojeno s vydatným úsilím, silou vůle a vynaložením času.

 

Barevná osobnost přidává k tomuto úsilí nadstavbu - přívětivou práci s barvami, symbolickými obrazy a  jednoduchými kreativními technikami - jako je kresba, koláže, využití příběhů, zkušeností, zážitků...

 

Tato nadstavba slouží nejen pro zpestření programu, ale i pro lepší zapamatování nových informací, zafixování nových dovedností  i  pro snadnější aplikování v praxi.

 

Podle typu programu je zvolena vhodná nadstavba. 

Při seminářích s tématem komunikačních dovedností se např. učíme na praktických případech, využíváme obrazový materiál i ukázky nejrůznějších figurálních postojů.

 

Naproti tomu u individuálního programu můžeme velmi dobře využít barevného systému pro sebepoznávání, ale i bylinné esence pro relaxaci a oddech.

 

Aktuálně:

Setkání s vlastní osobností - umím se ocenit?

16. 4. 2015

seminář

9:00 - 17:00, sobota

Specifická metoda sebepoznávání prostřednictvím utvoření vlastního symbolického sebeobrazu

Více: